More Bang for Your Buck: Boosting Performance with Capped Power Consumption
Juan Chen,Xinxin Qi,Feihao Wu,Jianbin Fang,Yong Dong,Yuan Yuan,Zheng Wang,Keqin Li
Table 3 Algorithm results for about ten compute nodes.
BenchmarkTypeNΔ?N*f*Performance boost (%)Power saving (%)Energy saving (%)
sp.D.169Memory-bound921.213.982.7516.22
RandomAccess.160Memory-bound811.29.800.3511.27
mg.D.128Memory-bound711.918.630.4018.73
STREAM.160Memory-bound811.710.192.428.84
DGEMM.160Memory-bound821.518.822.1219.85
cg.D.128Memory-bound721.2-3.342.90-0.29
bt.D.169Memory-bound911.8-1.984.272.26
lu.D.128Memory-bound702.6000
ft.D.128CPU-bound702.6000
FFT.160CPU-bound802.6000
PRANTS.160CPU-bound802.6000
ep.D.128CPU-bound702.6000