More Bang for Your Buck: Boosting Performance with Capped Power Consumption
Juan Chen,Xinxin Qi,Feihao Wu,Jianbin Fang,Yong Dong,Yuan Yuan,Zheng Wang,Keqin Li
Table 5 Algorithm results for about 30 compute nodes.
BenchmarkTypeNΔ?N*f*Performance boost (%)Power saving (%)Energy saving (%)
sp.E.529Memory-bound2741.910.368.0216.23
RandomAccess.512Memory-bound2611.221.1111.1930.37
mg.E.512Memory-bound2651.813.008.7220.45
STREAM.512Memory-bound2631.913.700.3514.73
DGEMM.512Memory-bound2642.210.24-1.218.24
cg.E.512Memory-bound2631.93.1411.1813.25
bt.E.529Memory-bound2722.017.3111.2024.50
lu.E.529Memory-bound2702.6000
ft.E.512CPU-bound2602.6000
FFT.512CPU-bound2602.6000
PRANTS.512CPU-bound2602.6000
ep.E.529CPU-bound2702.6000